Kapelas "Dziga" albuma "Gostūs" iedancošana

8. februārī Lūznavas muižas Sarkanajā zālē tika iedancots kapelas "Dziga" jaunais albums "Gostūs". Kapelas spēlēto kadriļu pavadībā "Gostūs" iedancoja Lūznavas muižas kadriļu deju grupa. 

Foto: Dagnija Bernāne