Kapelas "Dziga" albuma "Gostūs" iedancošana

8. februārī Lūznavas muižas Sarkanajā zālē tika iedancots kapelas "Dziga" jaunais albums "Gostūs". Kapelas spēlēto kadriļu pavadībā "Gostūs" iedancoja Lūznavas muižas kadriļu deju grupa. 

Foto: Dagnija Bernāne

muiza@luznava.lv
+371 28686863, +371 29390701
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627

Lūznavas muižas DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 .