Vides draugu un Kanādas filmu diena

17. aprīlī Lūznavas muiža kopā ar Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem no Lūznavas aicināja interesentus uz “Vides draugu dienu”, kurā sakopa Simtozolu mežu un Lūznavas muižas parku. Vides draugu diena Lūznavas muižā notika, atsaucoties ICOMOS (Starptautiskās Pieminekļu un ievērojamo vietu padomes) aicinājumam svinēt Starptautisko pieminekļu un ievērojamo vietu dienu, kura pasaulē tiek atzīmēta 18. aprīlī.

Pēcpusdienā notika Nacionālās Kanādas filmu dienas svinēšana, kā arī iepazīšanās ar Lūznavā esošā Zemessardzes bataljona karavīriem. Ar saviem piedzīvojumu stāstiem dalījās gan Kanādas, gan mūsu pašu karavīri. Paldies talciniekiem par čaklajiem darbiem un Kanādas vēstniecībai Latvijā par filmas “Ar kajaku uz Klemtu’’ seansu!

Foto: Haralds Broks