LEARNIFY: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem

Viens no Lūznavas muižas stratēģiskajiem mērķiem ir iedzīvotāju iesaiste kopstrādes un koprades vides veidošanā. Lai šo mērķi sasniegtu, pilnveidosim neformālās izglītības aktivitātes un veidosim daudzpusīgu neformālās izglītības piedāvājumu dažādām mērķa grupām.

Lai gan šobrīd Lūznavas muižā jau piedāvājam neformālās izglītības programmas gan priekšmetu skolotājiem skolās, gan sociālajiem uzņēmējiem, gidiem, ekskursiju vadītājiem, tūrisma uzņēmējiem, neformālo un izzinošo nodarbību vadītājiem, jauniešu līderiem, kultūras darbiniekiem, NVO projektu vadītājiem, tomēr vietējās kopienas aktivitāte un iesaiste ir jāatbalsta un jāmotivē..

Meklējot jauna idejas, Lūznavas muižā esam sākuši īstenot Erasmus+ projektu “LEARNIFY: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem”. Projekta ietvaros šī gada rudenī Vācijā apgūsim jaunas zināšanas, idejas, inovatīvas metodes, un labās prakses piemērus, ko pēc tam varēsim izmantot Lūznavas muižā. Vācijā Lūznavas muižas darbinieku komandu uzņems Mēklenbrugas-Priekšpomerānijas piļu, muižu un savrupmāju asociācija, kas darbojas jau 20 gadus un apvieno vēsturisko ēku īpašnieku pieredzi piļu un muižu ēku atjaunošanā un izmantošanā. Visām pilīm un muižām kopīga ir atrašanās vieta attālinātos reģionos, laukos, prom no ierastajiem tūristu maršrutiem.

Nedēļas laikā dažādās Mēklenburgas muižās pieredzēto vēlāk varēsim iekļaut mūsu darbā to labākajā iespējamā veidā, apvienojot dažādas idejas un pieejas, jo pārmaiņas īsteno cilvēki. Lūznavas muižas darbinieki – Erasmus mobiltātes dalībnieki kļūs gan par jaunu ideju līdzradītājiem, izmantojot jaunas pieejas, gan par šo ideju ieviesējiem.

Erasmus+ projektu “LEARNIFY: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem” (Ref. nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000146307) realizē Rēzeknes novada Maltas apvienības pārvalde, projektu finansē  Eiropas Savienības programma Erasmus+.

Ēnošanas vizīte 

Nedēļas laikā tika apsekotas un izpētītas 14 Maklenburgas-Priekšpomerānijas reģiona (Vācija) pilis, muižas un to kompleksi ar dažādiem apsaimniekošanas un izmantošanas veidiem. 


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.