Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā

Versts Full of Feelings in Eastern Latvia
(VERSTS OF FEELINGS 2)


Projekta kopējais budžets – 344 871,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 310 383,90 EUR

Projekta īstenošanas ilgums 16.04.-31.12.2023.

Projekta vadošais partneris – Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, dome@aluksne.lv, 64381484

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2 ir Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts.

Projekta partneri:

  • Alūksnes novada pašvaldība
  • Gulbenes novada pašvaldība
  • Preiļu novada pašvaldība
  • Maltas apvienības pārvalde (Lūznavas muiža)
  • Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma  nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Lai paplašinātu jau izveidoto uz sajūtām balstītu pilotaktivitāšu izmantošanu piecos svarīgākajos tūrisma maršruta Versts of Feelings objektos (Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss),  paredzēta sasniegto rezultātu pastiprināšana, aprīkojot jau attīstītos objektus un paplašinot pieejamo piedāvājumu:

  1. Alūksnē paredzēts izvietot lielos informatīvos stendus Alūksnes muižas parka ieejās, atjaunot informatīvās parka plāksnes pie parka objektiem, iegādāties aprīkojumu pasākumu piedāvājuma dažādošanai, Forte Piano telpu interjers papildināt ar vēsturiskajiem svečturiem, izveidot izstādi Alūksnes foajē telpā, organizēt praktiskās meistarklases, sarīkot Muižas parka svētkus un atjaunot informatīvos materiālus;
  2. Gulbenes novadā plānots izvietot āra digitālos informatīvos stendus pie Litenes muižas un Stāmerienas muižas, iegādāties aprīkojumu Litenes muižai un apmeklētāju skaitītāju, organizēt semināru un svētku pasākumu Litenes muižā;
  3. Preiļos tiks iegādāts aprīkojums svētku organizēšanai, papildināta vēsturisko tērpu kolekcija, organizēti publiski pasākumi objektu atpazīstamības veicināšanai, papildināti informatīvie materiāli;
  4. Rēzeknes novada Lūznavas muižā paredzēts īstenot iepriekšējā projektā izstrādāto Kultūras dārza koncepciju, izveidojot augu stādījumus un augstās koka dobes, izveidot augu laistīšanas sistēmu, informatīvu dārza izziņas spēli un noorganizēt semināru par digitālo pratību;
  5. Krāslavā iedzīvotājus priecēs izgaismots Krāslavas pils komplekss, norisināsies svētku pasākums, tiks izveidots maršruta skatu karšu komplekts.

Ziema Sajūtu dārzā

Arī Sajūtu dārzs ir devies ziemas miegā. Gadās gan apmeklētāji, kas iemin taciņu, lai apciemotu tūjiņas, lai aplūkotu, kā tām klājas. Blakus sētās, apkārtnē biežas viešņas ir arī stirnas, par tām bija vislielākais satraukums - vai tām pārāk labi neiegaršosies jaunie kociņi. Tomēr profesionālie dārza ierīkotāji no SIA "Raimonda dārzi" ir apstrādājuši katru tūju ar speciālu maisījumu (kurš nav indīgs un nekait dzīvnieku veselībai), kuru pagaršojot, stirnām un citiem kārumniekiem vairs neesot vēlmes tuvoties šai vietai. Pagaidām izskatās, ka tā arī ir. 

Pa to laiku ir tapusi gatava arī Sajūtu dārza lapene, kas tiks uzstādīta dārzā, tiklīdz nokusīs sniegs un to atļaus laika apstākļi. Arī Sajūtu dārza stends ar labirinta karti un stāstu, kā tas tapis, ir gatavs un tiks uzstādīts, tiklīdz kļūs sauss. 

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta partneri tiekas noslēguma pasākumā Alūksnē

2023. gada 19. oktobrī Alūksnē pulcējās projektā “Versts full of Feelings in Eastern Latvia”/“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/VERSTS OF FEELINGS2 iesaistīto partneru pārstāvji uz projekta noslēguma pasākumu.

Šī projekta mērķis ir iepriekšējās sadarbības rezultātā izveidotā tūrisma maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu maršruta objektos – Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss.

Noslēguma tikšanās laikā Alūksnes, Gulbenes, Preiļu, Krāslavas un Rēzeknes novadu pārstāvji iepazīstināja kolēģus ar projektā paveikto katrā no iesaistītajām vietām un turpmākiem plāniem. Pasākuma dalībniekus muzikālā ceļojumā pa gadsimtiem un tiem raksturīgo mūziku izveda Ērmaņu muižas saimnieks – komponists, mūziķis Uģis Prauliņš. Dalībniekus iedvesmoja arī komponista pieredzes stāstījums par Prauliņu dzimtas vēsturi un muižas kungu mājas atjaunošanu un veidošanu par klasicisma kultūras centru pierobežā.

Tikšanās noslēgumā projekta dalībnieki varēja iepazīt projekta rezultātus Alūksnes Jaunajā pilī un Muižas parkā, baudīt rudens ainavas parkā un Alūksnes viduslaiku pils atmosfēru.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Lūznavas muižas Sajūtu dārzs top bijušā skolas sporta stadiona vietā. Šajā video apkopotas pieejamās vēsturiskās fotogrāfijas, kāds stadions ir izskatījies pirms 30 gadiem, kad te pēdējo reizi skanēja audzēkņu balsis un valdīja sporta sacensību kņada. Skola tika slēgta kā daudzas lauku izglītības iestādes. 

Mēs ceram iedveset jaunu dzīvību, atdzimšanu šai vietai, radīt dārzu, kurā pulcēsies vietējā kopiena un viesi, tūristi un vietējie, lai apstātos dienu skrējienā un ieklausītos savās sajūtās. 

Ceļš no idejas līdz vizualizācijai, prezentācijai, pirmajām augu kastēm līdz īstenošanai ilga vairākus gadus. Ceļš līdz iedzīvināšanai - mums kopā ejams un vēl priekšā! Veidosim šo stāstu kopā!

Sajūtu dārza tūju labirints iegūst savas aprises

Te nu tas ir - 800 Brabant tūjas ir iestādītas un gatavas sagādāt prieku lieliem un maziem apmeklētājiem jau no nākamās sezonas! Tūjiņas vēl ir pavisam maziņas un tā riktīgi paaugsies trešajā gadā, kad labirints sāks izskatīties pēc labirinta, tāpēc liels lūgums izturēties pret tām saudzīgi un ar mīlestību, tāpat kā to darām mēs, dārza ierīkotāji. Drona foto labi redzami labirinta celiņi. Bet ar stādu iestādīšanu zemē nekas vēl nebeidzas, vēl liels darbs priekšā: dobēm jāieliek maliņas, jāieklāj  agroplēve, jāuzber mulča, jāieliek pilienveida laistīšanas sistēmas pievadi, bet laika apstākļi šoruden nežēlo - lietus, sniegs, dubļi... Bet dārznieki saka, ka novembrī stādītās tūjas augs labi!

Lūznavas muiža teic lielu paldies arī Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona karavīriem un zemessargiem, kas palīdzēja šajā lielajā un atbildīgajā darbā!

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta partneri pieredzes apmaiņas braucienā aplūko projekta gaitā paveikto

2023. gada 7. un 8. septembrī norisinājās projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” pieredzes apmaiņas brauciens ar mērķi kopīgi izbraukt projekta maršrutu, apskatīt un iepazīt partneru objektus, dalīties pieredzē, kas iegūta, īstenojot projektus un veidojot tūrisma maršrutu.

Lūznavas muižas komanda kopā ar projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” partneriem no Alūksnes, Gulbenes, Preiļu un Krāslavas novadu pašvaldībām pieredzes apmaiņas braucienā iepazina maršrutu “Sajūtu verstis”, tostarp Lūznavas muižā iepazīstināja kolēģus ar ekspozīciju “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”, kā arī sikspārņu un sajūtu dārza stāstiem.

Tāpat viesojāmies Krāslavas grāfu Plāteru pilī, iepazinām atjaunoto Preiļu muižas kompleksu un parku un apskatījām jauno 5D ekspozīciju, Litenes muižu un parku, kā arī Alūksnes Jauno pili un muižas parku.

Saite uz publikāciju Facebook

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli

Lūznavas muižā sācies darbs pie Sajūtu dārza ierīkošanas

Ir noslēdzies lielākais iepirkums projekta ietvaros, un tas nozīmē, ka Lūznavas parka stadionā sākas pārmaiņas. No laukuma ir novākti objekti - iepriekšējās sezonas augu kastes, instalācija "Mūza", ar speciālu tehniku tie izceltas zālē un zemē ieaugušās paliekas no sporta laukuma laikiem - tāllēkšanas dobes apmales un citi, lai varētu sagatavot augsnes virskārtu noņemšanai, uzlabošanai un augu stādīšanai. Ir apstiprināta augu labirinta shēma, un ir zināms, ka mūžzaļu un košu labirinta žogu Sajūtu dārzā veidos Brabant tūjas. Šobrīd var vērot, kā stadionā rosās vīri, kas ar krāsu flakoniņiem iezīmē un pārliek nākamā labirinta robežas, celiņus, ieejas un izejas no papīra reālā mērogā dabā. Stadionā esošā zemes virskārta ir noplicināta, tāpēc tā tiks uzlabota, lai augi labāk iedzīvotos - stadiona virskārta tiks nofrēzēta, tajā tiks iestrādāta auglīga melnzeme, kas tiks uzlabota ar nepieciešamajām minerālvielām. Augu labirinta ierīkošanu nodrošina SIA "Raimonda dārzi".

Svarīgs etaps būs arī laistīšanas sistēmas ierīkošana, lai sausajās vasarās un karstajā saulē iestādītie kociņi saņemtu pietiekoši daudz veldzes. Apūdeņošanas (laistīšanas) sistēma ir sarežģīts process, kas sastāv no vairākiem posmiem, pēdējais no kuriem tiks veikts, kad tūjas būs iestādītas. Šobrīd redzams, kā semē tiek ielikti ūdens padeves vadi un hidranti, kuri sadalīs ūdens padeves plūsmu pa labirinta dažādām zonām. 

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Projektu vada projektu vadītāja Kristīne Lāce.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta partneri apgūst aktuālās tendences digitālajā komunikācijā

8. jūnijā klātienē Lūznavas muižā un 10. augustā  attālināti pārrobežu sadarbības programmas projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” partneri no pašvaldībām, tūrisma informācijas centriem, tūrisma vietām pulcējās, lai apgūtu aktuālākās tendences sociālo tīklu Instagram un TikTok lietošanā. Zināšanās dalījās nozares eksperte Daiga Laizāne. 

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Aicina pieteikties divu dienu semināru ciklam par digitālo komunikāciju🟣

Lūznavas muiža īsteno Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” / “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2, turpinot Sajūtu dārza ierīkošanu un aicina gan projekta partnerus, gan citus interesentus piedalīties digitālās komunikācijas apmācībās 8. jūnijā klātienē Lūznavas muižā un 10.08.2023. tiešsaistē!

🟣Dalībnieku skaits ierobežots, pieteikšanās, aizpildot anketu: https://forms.gle/pVceLKZjPY7WnY78A.

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Maltas apvienības pārvalde un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” atklāšana

23. maijā Krāslavas Tūrisma informācijas centrā notika projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” atklāšanas pasākums. Projekta ietvaros Lūznavas muižā paredzēts īstenot iepriekšējā projektā izstrādāto Kultūras dārza koncepciju, izveidojot augu stādījumus un augstās koka dobes, izveidot augu laistīšanas sistēmu, informatīvu dārza izziņas spēli un noorganizēt semināru par digitālo pratību.

Sapulcējušos projekta partnerus uzrunāja Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe un Krāslavas novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka. Projekta vadītāja Santa Supe (Alūksnes novada pašvaldība) informēja par projekta aktualitātēm un plānotajām aktivitātēm un atbildēja uz jautājumiem.

Aizraujoša izvērsās Marutas Rudzītes-Griķes (sajūtu mājvietas Handmade Latgola izveidotāja) vadītā saruna par sajūtām tūrismā - kā tās veidojas un kā tās radīt un vadīt sevī un apmeklētājos.

Projekta partneriem bija iespēja iepazīties ar Krāslavas pils kompleksu un Amatniecības centra tūrisma piedāvājumu.

23.05.2023. Foto: Edīte Lukša

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Maltas apvienības pārvalde un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Lūznavas muiža uzsāk īstenot projektu "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā" 

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2 ir Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts, kurš ir loģisks turpinājums Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektam Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” un ir domāts iepriekš gūto rezultātu stiprināšanai.

Ar ES Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam līdzfinansējuma palīdzību tiek plānots pilnveidot iepriekš izstrādāto Sajūtu dārza (iepriekš saukts arī par Kultūras dārzu, Sajūtu dārzu) koncepciju un vizualizāciju. Sajūtu dārzs atradīsies Lūznavas muižas parkā, bijušā skolas stadiona vietā, kur pirms dažiem gadiem tika prezentēta un iezīmēta Sajūtu dārza ideja, uzstādot vairākas kastes ar košumaugiem, vēlāk - arī instalāciju "MŪZA". Ar projekta līdzfinansējumu tiks iegādāti augi, lai izveidotu Latvijai unikālu skuju koku labirintu, tiks atjaunots stadiona segums, izveidota vieta kopienas pasākumiem - dārza lapene, kā arī izveidota informatīva spēle par augiem. Augu kolekcija nākamajā sezonā tiks papildināta ar 40 garšaugiem un smaržaugiem, bet Lūznavas muižas mājaslapa tiks papildināta ar sadaļu, kur katrs varēs iepazīties ar Sajūtu dārza augiem, izspēlēt spēli un izprast savas sajūtas. 

Projekts “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Maltas apvienības pārvalde un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.