IZZINOŠĀS NODARBĪBAS


Izzinošā nodarbība “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”

 • 7.–12. klases skolēnu grupām;
 • nodarbības ilgums 1–1,5 h;
 • grupas biļete (līdz 12 cilvēkiem) 50,00 €;
 • pieteikšanās +371 28686863 vai tic@rezeknesnovads.lv
Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar muižkunga Staņislava Kerbedza, kādreizējā Lūznavas muižas zemju saimnieka izcilajiem sasniegumiem inženierzinātnēs.
 • Hologrammas telpā 360 grādu ainava ar objektiem un tēliem, kas saistīti ar Lūznavu un inženierbūvēm;
 • Slavas zālē inženiera Staņislava Kerbedza sasniegumi, sekojot viņa profesionālajām gaitām cauri gadu desmitiem mirkļos, kad saņemti apbalvojumi, bet interaktīvajā ekrānā ceļojums pa Eiropas karti un Kerbedza inženiertehnisko būvju iepazīšana;
 • Klases telpā, gluži kā neparastā fizikas vai vēstures mācību stundā,  iepazīšanās gan ar tiltu, tuneļu un dzelzceļa būvēšanas aizsākumiem, gan ar fizikas likumiem, kas ietekmē būvniecību, gan ar grūtībām, ko nācās pārvarēt inženieriem. Iespēja pārbaudīt savas prasmes tiltu un citu konstrukciju veidošanā.
Nodarbībā tiks pielietotas šādas mācību metodes:
 • klausīšanās uzdevumi ( Apgalvojumi: Jā/Nē/ Tekstā nav minēts);
 • darbs ar tekstu (lasīšana ar izpratni);
 • spēles elementi (hronoloģiskā puzle);
 • diskusiju elementi;
 • darbs ar IT (izmantošana, informācijas iegūšana, zināšanu pārbaude);
 • modelēšana (Samo kubs, “Leonardo da Vinči” tilts);
 • darbs individuāli un grupās.

Caurviju tēmās var skatīt fizikas, kultūrvēstures, matemātikas, informācijas tehnoloģiju,  dizaina, uzņēmējdarbības un radošo industriju jomas.
Priekšmetu skolotājiem ir  iespēja, atbilstoši skolas mācību plānam, organizēt savas nodarbības S. Kerbedza klases telpā, izmantojot ekspozīcijas interaktīvos rīkus (interaktīvo tāfeli, ekrānus u.c.) un praksē balstītu mācību vidi.
Skolotājiem iepazīšanās ar ekspozīcijas iespējām bezmaksas!

Plašāk par ekspozīciju TE


Izzinošā nodarbība “Iepazīsti sikspārņus”

 • 1.–12. klases skolēnu grupām;
 • nodarbības ilgums līdz 1 h;
 • grupas biļete (ne vairāk kā 20 cilvēki) 50,00 €;
 • pieteikšanās +371 28686863 vai tic@rezeknesnovads.lv
Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar īpašajiem dzīvniekiem, “nakts lidojošajām pelēm”, – sikspārņiem.
Nodarbības laikā būs iespēja iepazīties ar 16 Latvijā mītošo sikspārņu sugām, iepazīt to dzīvesveidu, kā arī saprast sikspārņu lomu un nozīmi dabas procesos un izprast nepieciešamību šo dabas vērtību aizsardzībai.
Skolēniem ir  sagatavots sikspārņu izziņas dienas un nakts mācībām paredzēts materiāls (diviem dažādiem vecumposmiem: bērniem līdz 12 gadu vecumam un pieaugušajiem un jauniešiem no 12 gadu vecuma). Tajos integrēti pamatizglītības skolu mācību programmas saturam atbilstošie mācību priekšmeti un temati, iekļaujot kompleksus uzdevumus. Papildu dabas zinību jomai liels uzsvars likts uz valodu, matemātikas, kultūrvēstures un sporta jomām, kā arī psiholoģiju un vispārējo attīstību. Vairākas tēmas ir savstarpēji papildinošas, liekot uzsvaru uz izziņas procesiem. Lai veicinātu arī pieaugušo iesaisti, mācību saturā iekļauti dažādi mūžizglītības elementi, kas attīsta sadarbību starp dažādām vecuma grupām, nostiprina prasmes un iemaņas datu analīzē un izvērtēšanā, kā arī trenē izteikt viedokli un argumentus.

Ultraskaņas detektori sikspārņu izpētei nakts apmācībās

Muižā ir pieejams sikspārņu izpētes aprīkojums: ultraskaņas detektori sikspārņu izpētei nakts apmācībās, tādējādi piedāvājot iespēju sikspārņus naktī izzināt vismaz 20 interesentu lielai grupai.
Plašāk par sikspārņiem veltīto projektu TE


Interaktīva spēle “Muižas sikspārņa Mūža spēle” sikspārņu dzīves labākai izzināšanai

Ir iespēja izspēlēt arī interaktīvu spēli ar četriem variantiem “Muižas sikspārņa Mūža spēle” sikspārņu dzīves labākai izzināšanai.
Spēles pamatā ir jautājumi un uzdevumi, kuri izstrādāti ar dažādiem kontrolpunktiem, kuros jāveic uzdevumi un jāatbild uz jautājumiem. Spēli var izspēlēt dažādu vecumu interesenti, to darot komandās. Kopā ir radītas četras spēles – divas latviešu valodā diviem vecumposmiem un divas angļu valodā arī diviem vecumposmiem.

Spēle veidota kā sikspārņa Mūža misija, kurā ir karte ar uzdevumiem, kurus veicot, tiek vākti punkti. Spēles mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk punktu atvēlētajā laika nogrieznī. Kontrolpunktus spēlētāji aicināti apmeklēt apļveida secībā.
Lai izspēlētu “Muižas sikspārņa Mūža spēli” interesentiem jādodas uz Lūznavas muižā esošo Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centru, kurā komanda varēs saņemt piekļuvi izvēlētajai spēlei. Spēle pieejama ikvienam bezmaksas, taču, lai to spēlētu, pirms tam nepieciešama aplikācijas “LOQUIZ” lejupielāde.  


Nodarbību pieteikšana, zvanot +371 28686863, +371 63161616 vai rakstot tic@rezeknesnovads.lv