Vīzija par sociālo uzņēmēju "Mājvietu"

Attīstot sociālās uzņēmējdarbības iespējas Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, Lūznavas muiža ir rīkojusi vairākus seminārus un aicinājusi uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus, lai kopā veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi. Vienā no semināriem tapa vīzija par sociālo uzņēmēju „Mājvietu” Lūznavā, kas sadarbībā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju ieguvusi reālas aprises un pārtapusi diplomprojektā – vizualizētā sociālo uzņēmēju „Mājvietā”.

Turpinot strādāt pie sociālās uzņēmējdarbības iespēju attīstīšanas Rēzeknes novadā un Latgales reģionā, Lūznavas muiža jo īpaši pēdējo gadu laikā ir rīkojusi vairākus iedvesmas seminārus un aicinājusi uz sadarbību dažādu jomu pārstāvjus – vietējās kopienas aktīvistus, uzņēmējus, studentus, brīvprātīgos, cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, pašvaldības pārstāvjus, lai kopā veidotu sociālajai uzņēmējdarbībai atvērtu vidi. Vienā no šādiem semināriem jeb „Radošajā NEdarbnīcā” pagājušā gada nogalē kopīgiem spēkiem tika veidota vīzija Lūznavas muižas vecās koka skolas ēkas atdzimšanai. Darbnīcas ideju izstrādes gaitā skolas ēka „ieguva” jaunu funkcionalitāti, pārtopot par sociālo uzņēmēju „Mājvietu”, kur vienkopus varētu darboties vairāki sociālie uzņēmēji.  Pateicoties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu un docentu iniciatīvai nu vīzija par sociālo uzņēmēju „Mājvietu” ir pārvērsta reālā veidolā.

 reāls, skatāms un taustāms sadarbības rezultāts ir tapis Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Izglītības, valodu un dizaina fakultātes docentes Diānas Apeles vadībā izstrādātais studentes Dārtas Leldes Miezes diplomprojekts „Lūznavas muižas kompleksa vecās koka skolas revitalizācijas un interjera projekts”. Diplomprojektā studente ir izstrādājusi funkcionāli ergonomisku un estētisku interjera dizaina projektu vecās koka skolas ēkai sociālo uzņēmēju vajadzībām, balstoties uz universālā dizaina pamatprincipiem un vides pieejamības vadlīnijām. Ēkas dizaina projektā ir jaunās funkcionalitātes idejas – ēkā var darboties neliela bibliotēka un lasītava, rezidences, meistarklašu un koprades telpa ar virtuves  un tirdzniecības zonu sociālajiem uzņēmējiem, tā ir pielāgota darba vide arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Jāmin arī, ka Lūznavas muiža jau otro periodu sekmīgi īsteno Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) projektu par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā, nodrošinot klientu apkalpošanas operatora darbavietu cilvēkam ar kustību traucējumiem.

Lūznavas muiža saka lielu paldies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docentei Diānai Apelei un nu jau profesionālā bakalaura grāda studiju programmā „Interjera dizains” īpašniecei Dārtai Leldei Miezei par sociālās uzņēmējdarbības attīstību veicinoša diplomprojekta izstrādi, iniciatīvu, praktisku un rezultatīvu sadarbību. Tas ir lielisks piemērs, kad vīzijas iegūst reālus parametrus un kļūst par resursu citiem darītājiem. Muiža aicina ikvienu interesentu, īpaši sociālās uzņēmējdarbības jomā, iepazīties ar izstrādāto diplomprojektu un, iespējams, saredzēt sevi darbojamies sociālā biznesa nākotnes „Mājvietā”.