MŪZU MEKLĒJOT. Projekta satikšanās

Mazliet skumji, tomēr reizē liels gandarījums pavēstīt, ka mūsu pusgadu ilgais sadraudzības pasākumu cikls "Mūzu meklējot" ir noslēdzies. 14. augustā vēl pēdējo reizi pulcējāmies Lūznavas muižā, lai viens ar otru dalītos piedzīvotajā, našķotos ar mūzu maģiskajām kūkām un uz krūzītēm cits citam uzrakstītu vēlejumus, kas, aukstā ziemas dienā malkojot tēju, atsauks atmiņā tos jaukos brīžus, kad kopīgi smējāmies pie filmām un galda spēlēm, klausījāmies iedvesmojošu cilvēku dzīvesstāstos, muižas dārzā gleznojām vienu gleznu un cits citu atbalstījām, vadot Mākslas piknika radošās darbnīcas, palīdzot savas mūzas meklējumos arī citiem. Šis pusgads ir bijis īpašs katram no mums, tomēr vēl īpašāka šķiet projekta gaitā pie mums atlidojusī doma, ka īstā mūza patiesībā jāmeklē mūsos pašos, un vislabāk tam palīdz sajūta, ka esi tur, kur solidaritāte un pieņemšana ir pārāka par itin visu. Paldies ikkatram, kas palīdzēja šim projektam tapt īstenotam un bija daļa no tā.

Silts un īpašs paldies Lūznavas muižai un Eiropas solidaritātes korpusam. Uz tikšanos nākamajos mūzas meklējumos!

Projekta iesniedzējorganizācija ir Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas apvienības pārvalde" struktūrvienības "Lūznavas pagasta pārvalde" Lūznavas muiža. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Solidaritātes korpusa finansiālo atbalstu.

Foto un tekts no sadraudzības pasākumu cikla MŪZU MEKLĒJOT projekta rīkotājiem.