Jura Gaigala AKVAREĻU izstāde

No 6. marta līdz 27. aprīlim Lūznavas muižā bija skatāma Jura Gaigala akvareļu izstāde (no meitas Daces Gaigalas kolekcijas).

Latgales mākslinieks, latviešu tautasdziesmu ilustrators Juris Gaigals (05.04.1931.–18.08.2018.) dzimis Rēzeknes apriņķa Ružinas pagasta Kovaļevkas sādžā. Mācījies Daugaviešu 1. pakāpes un Purvmalas pamatskolā, Rēzeknes 1. vidusskolā, beidzis Latvijas valsts universitātes Mehānikas fakultāti.

Pēc studijām strādājis dažādos Rīgas uzņēmumos, tostarp rūpnīcā “Sarkanā zvaigzne”, Rīgas radiorūpnīcā, a/s “Sidrabe” u. c. iesākumā kā konstruktors, vēlāk – kā projektu galvenais konstruktors (Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā glabājas vairāku viņa izgudrojumu sertifikāti).

Gleznošanas kursos Rīgā 20. gs. 70. gados gājis paralēli darbam. Paliekošu iespaidu uz Juri Gaigalu atstājuši gan kursu vadītāji Aleksandrs Zviedris, Eduards Jurķelis un Kurts Fridrihsons, gan dzīves laikā iepazītie mākslinieki, bet jo īpaši vecmeistari Vilhelms Purvītis, Vitālijs Kalvāns, Harijs Veldre u. c.

Bērnība pavadīta tēva mājās pie Liskas upītes, studenta gados ceļojis pa Latvijas skaistākajām vietām, fiksējot iespaidus fotogrāfijās, skicēs un zīmējumos. Daudzas skices pārtapa gleznās, atainojot lauku ainavas, zvejniekciemus, jūru, Vecrīgas namus un klusās dabas. Jau vidusskolā viņš zīmējis karikatūras skolas sienas avīzēm, bet visaktīvāk gleznošanai pievērsies, kad aizgāja pensijā. J. Gaigala darba dzīve aizritēja Rīgā, bet Rēzeknē viņš atgriezās 2000. gadā. Rēzeknē atraisījās un uzplauka J. Gaigala visu mūžu koptā aizraušanās un mīlestība uz gleznošanu.

Sarīkojis vairākas personālizstādes (Rēzeknē, Ludzā, Maltā), piedalījies gan republikas mēroga pašdarbības mākslinieku, gan arī profesionālo mākslinieku izstādē Rīgā un Latgales mākslinieku izstādē “Rudens” Latgales Kultūrvēstures muzejā.

2022. gadā iznāca grāmata “Jura Gaigala varavīksne” (sastādītājas: Skaidrīte Svikša un Dace Gaigala), kas veltīta mākslinieka zīmētajām latviešu tautasdziesmu ilustrācijām. Izdevumā apkopoti un ar daudzām fotogrāfijām atklāti mākslinieka spilgtākie daudzveidīgās dzīves notikumi, kā arī skatāmas ap 300 unikālu tautasdziesmu ilustrāciju. Šīs ilustrācijas, galvenokārt, ir darinātas akvarelī, taču nav vienīgais J. Gaigala veikums šajā tehnikā. Gan viņa meitas Daces īpašumā, gan Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumā ir J. Gaigala gleznotās akvareļgleznas, kas atspoguļo dažādus mākslinieka radošās darbības posmus.

Foto un video: Dagnija Bernāne

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.