Lielā talka Lūznavas muižas parkā

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies akcijāSimtozolu meži simtgadu Latvijai!”, Lielās talkas dienā sakopjot un sagatavojot vietu Lūznavas muižas parka teritorijā šī gada novembrī iecerētajai 100 ozolu stādīšanai. Pirmie trīs ozoli tika iestādīti jau talkas dienā. Savā dārzā izaudzētus piecgadīgus stādiņus šim nolūkam uzdāvināja viens no akcijas organizatoriem Armands Pužulis. Foto: Raimonds Kaļva.

muiza@luznava.lv
+371 28686863, +371 29390701
Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627

Lūznavas muižas DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

 .