Lielā talka Lūznavas muižas parkā

Gatavojoties Latvijas simtgadei, Rēzeknes novada pašvaldība iesaistījusies akcijāSimtozolu meži simtgadu Latvijai!”, Lielās talkas dienā sakopjot un sagatavojot vietu Lūznavas muižas parka teritorijā šī gada novembrī iecerētajai 100 ozolu stādīšanai. Pirmie trīs ozoli tika iestādīti jau talkas dienā. Savā dārzā izaudzētus piecgadīgus stādiņus šim nolūkam uzdāvināja viens no akcijas organizatoriem Armands Pužulis. Foto: Raimonds Kaļva.