Literāri muzikāls uzvedums ATLAIŽU

30. aprīlī 12.00 un 15.00 literāri muzikālā uzvedumā “Atlaižu”, kas vēstī par Latgali caur sievietes stāstu, klātbūšanā aicināja Rēzeknes novada Lūznavas MŪZA. Uzvedums ir viena no Latvijas simtgades notikumu ceļa pieturvietām, un tajā apvienojušās vairākas spilgtas sievietes, kuras pašas, lai arī kurp veduši viņu ceļi šobrīd, ar Latgali ir “uz Tu” – literāte un žurnāliste Anna Rancāne, aktrise Vizma Kvēpa, etnomūziķe Kristīne Kārkle un režisore Māra Zaļaiskalns.

Foto no Rēzeknes novada arhīva.