Top jauna vieta aktivitātēm

Lūznavas muižas kompleksā tiek veikta Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošās ēkas - šķūņa atjaunošana. Projekta jauninājums būs sabiedriskā labuma pakalpojumi, kas tiks piedāvāti,  veicot ēkas funkcionālās izmantošanas jomas maiņu, t.i. ēku būs  iespējams izmantot kā vasaras kino zāli, piknika, radošo meistardarbnīcu, izstāžu, mācību klases un koncertu organizēšanas vietu. Šāds netradicionāls, atšķirīgs ēkas pārveidošanas  un saturiskā piepildījuma risinājums  būs pienesums muižas kompleksa teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes stiprināšanai. Šķūņa svinīgā atklāšana notiks 2018. gada 28. aprīlī Latgales podnieku dienās.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu atbalsta programmā. Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiediskā infrastruktūra projekts ”Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija” nr. Nr.16-01-AL15-A0192201-000007.