Muižas kompleksa labiekārtojuma vīzija

No 28. janvāra līdz 20. martam Lūznavas muižas apmeklētāji tiek aicināti iepazīties un izteikt komentārus vai priekšlikumus par SIA “Didzis Jaunzems Arhitektūra” projektēšanas biroja izstrādāto Lūznavas muižas parka labiekārtojuma vīzijas projektu. Projekta pasūtītājs ir Rēzeknes novads un iecerētā vīzija paredz Lūznavas muižas kompleksa labiekārtošanu un attīstību.