LŪZNAVAS MUIŽAS KADRIĻU DEJOTĀJU GRUPA

Kopš 2016. gada pavasara Lūznavas muižā tiek rīkotas kadriļu balles, kurās ar dejām, mūziku un tērpiem tiek mēģināts iejusties muižas dzimšanas laika, 20. gadsimta sākuma, atmosfērā. Balles ideja radās, iedvesmojoties no folkloras deju kopas "Dandari" rīkotās kadriļu balles Rīgā. Nu kadriļu balles ir kļuvušas par pastāvīgu muižas kultūras notikumu gada sastāvdaļu. Kadriļu ballēs pulcējas kā dejotāji no dažādām folkloras kopām gan Latgalē, gan no citām Latvijas vietām un arī ārvalstīm (Lietuvas, Igaunijas un Norvēģijas), tā vienkārši deju interesenti no tuvākām un tālākām vietām. Laikam ejot, radās ideja, vēlme un arī iespēja savu kadriļu dejotāju grupu nodibināt arī Lūznavas muižā, lai labāk iepazītu ne tikai konkrēto deju veidu un ar to saistīto kultūras tradīciju, bet arī dažādotu Lūznavas muižas norises un piedāvājumu.

2017. gada oktobrī deju grupa sanāca uz pirmo tikšanos, turpinot kadriļu dejošanas prasmi attīstīt mēģinājumos. Dejotāju grupā satikušies dejotāji no Rēzeknes un Rēzeknes novada ar dažādu dejošanas pieredzi, kā arī domājot par kultūras mantojuma vērtību pārmantošanu, jauniešu iesaistīšanu tradīciju turpināšanā, kadriļu grupa piesaistīja arī jauniešus — profesionālus mūziķus un tradicionālo mūzikas instrumentu spēles pratējus. Pastāvēšanas laikā dejotāji piedalījušies jau vairākos pasākumos - deju kopas "Dziga" pavasara koncertā "Dejot ir laime", vairākās kadriļu ballēs, Rēzeknes novada Ziemassvētku pasākumā, Eiropas kultūras mantojuma dienu koncertos Lūznavā un Bērzgalē. Tāpat dejotāji piedāvā kadriļu un danču programmu kā privātu un korporatīvu saviesīgo pasākumu daļu.

Pastāvēšanas laikā dejotāji piedalījušies dažādos  pasākumos gan tepat Latvijā, gan ārvalstīs – koncertos Rēzeknē un Rēzeknes novadā, Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumos Lūznavā un Bērzgalē, festivālos Lietuvā un Norvēģijā (2019), kā arī ir pastāvīgi Lūznavas muižas kadriļu baļļu dalībnieki. Tāpat Lūznavas muižas kadriļu deju grupa piedāvā kadriļu un danču programmu kā privātu un korporatīvu saviesīgo pasākumu daļu vai meistarklasi. 

Deju grupas vadītāja ir horeogrāfe Inga Žirgule.

Koncerts "Dejot ir laime"

2019. gada 9. martā Lūznavas muižas kadriļu deju grupa piedalījās Rēzeknes deju kopas "Dziga" draugu koncertā "Dejot ir laime". Kadriļu grupas dalībniekiem mugurā jaunie apģērbu zīmola "Mayra" darinātie tērpi. 

Foto: Aleksandrs Lebeds un no deju grupas arhīva. 

KADRIĻAS UN DANČI PASĀKUMĀ

Kadriļas tika dejotas 19. un 20 gs. mijā muižas saviesīgajos pasākumos un ciema zaļumballēs.   

Kadriļa (franču Quadrille no spāņu cuadrilla – burtiski "četru cilvēku grupa") – tautas un balles pāru deja. Franču izcelsmes deja, kas ir cēlusies no kontrdejas un radusies  18. gs. beigās un bijusi ļoti populāra līdz pat 19. gs. beigām Eiropā. Šo deju izplatība, sevišķi Latgalē, norāda uz to, ka tās bijušas ļoti iecienītas tautā. Sākotnēji kadriļas bija inteliģences balles dejas, bet jau 19. un 20. gadsimta mijā tās dejotas it visur – godos, ballēs, krogos un danču vakaros.

Šo deju izplatība, sevišķi Latgalē, norāda uz to, ka tās bijušas ļoti iecienītas tautā. Sākotnēji kadriļas bija inteliģences balles dejas, bet jau 19. un 20. gadsimta mijā tās dejotas it visur – godos, ballēs, krogos un danču vakaros.

LŪZNAVAS MIUIŽAS KADRIĻU DEJU GRUPA  PIEDĀVĀ

Lūznavas muižas kadriļu dejotāju grupa var būt privātu vai korporatīvu pasākumu programmas daļa, sniedzot kadriļu dejošanas priekšnesumu, kā arī mācot un dejās iesaistot pasākuma viesus. Kadriļu dejas papildina vienkārši apgūstami latviešu un citu tautu tradicionalie danči.

  • 19. gs. beigu un 20. gs. sākumā deju priekšnesums un pasākuma dalībnieku iesaiste (pēc vēlmes)
  • dejotāji un muzikants
  • Ilgums: 40—60 min.
  • piedāvājuma cena 130,00 
  • pieteikšanās +371 28686863 vai tic@rezeknesnovads.lv