Lūznavas muižas īstenotie projekti

Sociālās ekonomikas pārstāvju iesaiste Jaunajā Eiropas Bauhaus

Projekts "SEA4NEB: Social Economy Actors for New European Bauhaus"


Plašāk te

“Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”/“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ VERSTS OF FEELINGS 2

Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” Nr. LVIII-062 / “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia” / VERSTS OF FEELINGS 2


Plašāk te

Kultūras mantojums un kopienas izglītība pieaugušajiem

Erasmus+ projekts “LEARNIFY: Lūznavas muižas personāla kapacitātes aktivēšana kultūras mantojuma un kopienas izglītības jomā pieaugušajiem” (Ref. nr. 2023-1-LV01-KA122-ADU-000146307) 

Plašāk te

Kultūras mantojums – pamats Eiropas nākotnei

ES programmas "Europe for Citizens" projekts “Cultural Heritage—A Foundation for Building Europe`s Future”


Plašāk te

Sikspārņu dzīvās izziņas skola

Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts “Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/15/2021).


Plašāk te

630 sajūtu verstis

Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam atbalstītais projekts Nr.LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings”.

Sekojot inženiertehniskajiem sasniegumiem

Izstāde, kas tapusi Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā Nr. LV-RU-029 “FOLLOWING IDEAS” un ir daļa no tūrisma maršruta “Sekojot inženiertehniskajām idejām”.


Plašāk te