Pārrobežu (ārējo robežu) sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekts “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” / “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia” / VERSTS OF FEELINGS 2 (Nr. LVIII-062)

Projekta partneri:

  • Alūksnes novada pašvaldība
  • Gulbenes novada pašvaldība
  • Preiļu novada pašvaldība
  • Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas muiža)
  • Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis / Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma  nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Lai paplašinātu jau izveidoto uz sajūtām balstītu pilotaktivitāšu izmantošanu piecos svarīgākajos tūrisma maršruta Versts of Feelings objektos (Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss),  paredzēta sasniegto rezultātu pastiprināšana, aprīkojot jau attīstītos objektus un paplašinot pieejamo piedāvājumu:

Alūksnē paredzēts izvietot lielos informatīvos stendus Alūksnes muižas parka ieejās, atjaunot informatīvās parka plāksnes pie parka objektiem, iegādāties aprīkojumu pasākumu piedāvājuma dažādošanai, Forte Piano telpu interjers papildināt ar vēsturiskajiem svečturiem, izveidot izstādi Alūksnes foajē telpā, organizēt praktiskās meistarklases, sarīkot Muižas parka svētkus un atjaunot informatīvos materiālus;

Gulbenes novadā plānots izvietot āra digitālos informatīvos stendus pie Litenes muižas un Stāmerienas muižas, iegādāties aprīkojumu Litenes muižai un apmeklētāju skaitītāju, organizēt semināru un svētku pasākumu Litenes muižā;

Preiļos tiks iegādāts aprīkojums svētku organizēšanai, papildināta vēsturisko tērpu kolekcija, organizēti publiski pasākumi objektu atpazīstamības veicināšanai, papildināti informatīvie materiāli;

Rēzeknes novada Lūznavas muižā paredzēts īstenot iepriekšējā projektā izstrādāto Kultūras dārza koncepciju, izveidojot augu stādījumus un augstās koka dobes, izveidot augu laistīšanas sistēmu, informatīvu dārza izziņas spēli un noorganizēt semināru par digitālo pratību;

Krāslavā iedzīvotājus priecēs izgaismots Krāslavas pils komplekss, norisināsies svētku pasākums, tiks izveidots maršruta skatu karšu komplekts.

Projekta kopējais budžets – 344 871,00 EUR, t.sk. programmas līdzfinansējums 310 383,90 EUR.
Rēzeknes novada pašvaldības budžets – 65 000 EUR, t.sk. programmas līdzfinansējums 58 500 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums 16.04.–15.11.2023.
Projekta vadošais partneris – Alūksnes novada pašvaldība

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Lūznavas muiža, un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

  • 23. maijā notika projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” atklāšana Krāslavas Tūrisma informācijas centrā. Plašāk par projekta atklāšanu te.
  • 8. jūnijā Lūznavas muižā notika seminārs par sociālo mediju satura  veidošanu. Digitālās komunikācijas apmācībās 8. jūnijā klātienē Lūznavas muižā un 10. augustā tiešsaistē piedalījās gan projekta partneri, gan citi interesenti. Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas muiža) un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
  • 7. un 8. septembrī Lūznavas muižas komanda kopā ar projekta “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” partneriem no Alūksnes, Gulbenes, Preiļu un Krāslavas novadu pašvaldībām pieredzes apmaiņas braucienā iepazina maršrutu “Sajūtu verstis”. Plašāk te.