630 Versts of Feelings


Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar partneriem no Latvijas un Krievijas uzsāka projekta Nr. LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”/ “630 Versts Full of Feelings/Versts of Feelings” īstenošanu. Projekta vadošais partneris ir Alūksnes novada pašvaldība (Latvija), partneri Pavlovskas muzejs (Krievija), Izborskas muzejrezervāts (Krievija), Latvijas Piļu un Muižu asociācija (LPMA) (Latvija). Caur Latvijas Piļu un muižu asociāciju projektā iesaistījusies arī Rēzeknes novada Lūznavas muiža. 

Kopējais projekta budžets ir 800 000 EUR, t. sk. līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 720 000 EUR apmērā.

Projekta mērķis ir radīt jaunu tūrisma piedāvājumu no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijā, kas tālāk turpināsies Krievijas Federācijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, piedāvājot izbaudīt 630 sajūtu pilnas verstis. Projekta laikā radītais maršruts apvienos objektus, kas sniedz apmeklētājiem dažādu sajūtu gammu, iespēju sajust, līdzdarboties, piedzīvot, izbaudīt, ieraudzīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem. Tā kā objekti neatrodas gluži līdzās jau populārajiem tūrisma galamērķiem, izveidotais maršruts sekmēs vietējās uzņēmējdarbības attīstību. Projektā paredzēts veidot atsevišķus esošā tūrisma objektu piedāvājuma papildinājumus un demonstrēt mūsdienu informācijas tehnoloģiju piedāvājuma pielietojumu gan maršruta atpazīstamības veicināšanai, gan sajūtu radīšanai objektos.

Plašāka informācija un ziņas par projekta aktivitātēm TE.


Projekta aktivitātes un rezultāti Lūznavas muižā

  • Sikspārņu ultraskaņas detektori

Pārrobežu sadarbības projektā “630 Versts of Feelings” Lūznavas muiža ir iegādājusies sikspārņu ultraskaņas detektorus, kurus nu ikvienam interesentam ir iespēja izzināt un sākt izmantot, praktiski iepazīstot sikspārņus dabā Lūznavas muižas kompleksā.

Sikspārņu izzināšanas stāsts Lūznavas muižā sākās 2016. gada pavasarī līdz ar garausainajam sikspārnim (Plecotus auritus, saukts arī par brūno garausi) veltīto notikumu “Dabas koncertzāle”. Taču muižā mīt ne vien muižas dabas aktivitāšu aizgādnis garausainais sikspārnis, kurš Lūznavā ieguvis vārdu Mūzis un kļuva par dabas aktivitāšu aizbildni, bet arī pigmejsikspārnis (Pipistrellus pygmaeus), dīķu naktssikspārnis (Myotis dasycneme Boie) un Natūza sikspārnis (Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius). Sikspārņus Lūznavas muižas jumtā atklāja sikspārņu pētnieks Viesturs Vintulis kopā ar kolēģi Normundu Kukāru, apsekojot “Dabas koncertzāles” pasākuma norises vietu un veicot novērojumus uz vietas muižā. Atradums vēlāk rosinājis izveidot arī dīķa naktssikspārņa sugas aizsardzības plānu Lūznavā.

2020. gada vasarā Lūznavas muiža rīkoja apmācības par sikspārņiem un projektā iegādātajiem detektoriem, aicinot izzināt sikspārņus un to noteikšanas iespējas muižā un parkā. Apmācību gaitā varēja izzināt, kas ir sikspārņi un kādēļ tiek izmantoti detektori to noteikšanai, notika īsa praktiska detektoru lietošanas apmācība, kā arī muižas parkā bija praktiska iespēja iepazīt sikspārņus dabā, dzirdēt dažādu sugu saucienus un noskaidrot, kādās vietās sikspārņus vērot ir vislabāk.

Lūznavas muižas sikspārnis Mūzis aicina ikvienu interesentu, bet jo īpaši topošos un esošos gidus, dabas draugus, nakts ekskursiju vadītājus braukt ciemos un iepazīties ar “noslēpumainajiem naktsputniem” un to detektoriem. Tāpat, izmantojot iegādātos detektorus, nākamgad iecerēti vairāki sikspārņiem veltīti pasākumi. Tālrunis uzziņām: 29390701.

Informācija un ziņas par sikspārņu ultraskaņas detektoru apmācībām: Lūznavas muižas mājaslapā, Rēzeknes novada, Latgales plānošanas reģiona mājaslapās un Latvijas Sabiedriskā medija portālā lsm.lv


  • Sajūtu dārzs un festivāls "Mākslas pikniks"

Seno muižu parkos vienmēr bija atrodami augu dārzi, arī Lūznavas muiža vēlas turpināt tradīciju un iet tālāk, savijot kopā kultūras, kopienas, garšaugu, ārstniecības augu un citu dārza norišu sajūtas. Ikviens dārza apmeklētājs ir aicināts līdzdarboties, daloties ar dārza sēklām, dīgstiem, kopjot un papildinot kultūraugu dažādību. Dārza koncepcija tiek īstenotā kopā ar “Didzis Jaunzems Architecture”.

Sajūtu dārza idejas prezentācija notika Lūznavas muižas sajūtu festivāla mini-Mākslas piknika laikā 2021. gada vasarā, kad festivāla apmeklētājiem ar virtuālās realitātes palīdzību bija iespēja iepazīties ar sajūtu dārza ideju. Video: Māris Justs


  • Tūrisma maršruts "630 Sajūtu verstis"

Sajūtu verstis ir aizraujošs maršruts ar vietām, kur vēstures elpa savijas ar Eiropas ārējo pierobežu! Jaunais tūrisma piedāvājums, kas no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijas teritorijā tālāk turpinās Krievijas federācijā līdz Pavlovskai- Sanktpēterburgā, sniedz ikvienam ceļot gribētājam dažādu sajūtu gammu! Šī ir iespēja sajust, līdzdarboties, piedzīvot, un izbaudīt unikālo pierobežas tūrisma piedāvājumu, kā arī ieraudzīt vēstures, dabas un cilvēka mijiedarbību cauri gadsimtiem.

Sajūtu verstis aptver Eiropas Savienības ārējās pierobežas, kurās ir jūtama kopīgā vēstures elpa un tās atstātās pēdas. Krāslava, Arendole, Preiļi, Varakļāni, Litene, Alūksne, Izborska un Pavlovska ir vietas, kas tev pierādīs, ka bagāto kultūrvēsturi ir iespējams ieraudzīt ik uz soļa. Plašāk par maršrutu TE.

Lūznavas muiža 360° tūrē


Maršruta "630 sajūtu verstis" bukleti lejupielādēšanai:

LAV

RUS

ENG

DEU