Lai stiprinātu sociālo ekonomiku Rēzeknes novadā, Lūznavas muiža kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju (LSUA) piedalās starpdisciplinārā programmā “Jaunais Eiropas “Bauhaus”” (JEB) projekta “SEA4NEB” ietvaros, kurā ar starptautiskā tīkla organizāciju “DIESIS” un partneriem no Horvātijas un Itālijas dalīsies savā pieredzē un ekspertu vadībā meklēs jaunas sadarbības iespējas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai.
Jaunais Eiropas “Bauhaus” darbojas kā tilts starp zinātnes, tehnoloģiju un mākslas, kultūras pasauli, un ierosina izvērtēt zaļo un digitālo izaicinājumu radītās iespējas mūsu dzīvē. Iesāktais projekts turpināsies līdz 2024. gada aprīlim.

Rēzeknes novadā un apkaimē līdz šim ir apzināti vairāk nekā 40 jaunie, esošie uzņēmumi, organizācijas un interesenti, kuri varētu nākotnē apvienot uzņēmējdarbību ar sociālo mērķi. Lūznavas muižā regulāri notiek informatīvie semināri par sociālās uzņēmējdarbības iespējām reģionā, Latvijā un ES, tostarp cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tāpat muiža sadarbojas ar sociālās uzņēmējdarbības veicējiem (piedāvā pakalpojumus un produktus ar pievienoto vērtību, piemēram, muižas suvenīri, radošās darbnīcas, kas balstītas uz apkārtējās vides saglabāšanu un resursu pilnvērtīgu izmantošanu u. c.).

Šobrīd notiek arī tehniskā projekta izstrāde muižas vecās koka skolas ēkas atdzimšanai, kas pārtaps par “Mājvietu”, kur vienkopus varēs darboties vairāki sociālie uzņēmēji. Svarīgi, lai veidojas sadarbības platforma, kurā iesaistās gan pašvaldība, gan vietējā kopiena – dažādu jomu un interešu pārstāvji, tajā skaitā cilvēki ar īpašām vajadzībām, tāpēc aicinām ikvienu, kurš vēlas saprast, vai ideja (varbūt hobijs) atbilst sociālās uzņēmējdarbibas būtībai, iesaistīties un piedāvāt sava sociālā biznesa ieceres, palīdzēsim rast risinājumus.


Sociālās ekonomikas pārstāvju iesaiste ‘Jaunajā Eiropas “Bauhaus”’ projekta SEA4NEB ietvaros

Jaunais Eiropas “Bauhaus” (JEB) ir starpdisciplinārs projekts vides, ekonomikas un kultūras jomā, ko Eiropas Komisija uzsāka 2020.gada oktobrī. Tā mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, cenu pieejamību un investīcijas, lai palīdzētu īstenot Eiropas Zaļo kursu un sasaistītu ar Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi.  JEB darbojas kā tilts starp zinātnes, tehnoloģiju un mākslas, kultūras pasauli, un ierosina izvērtēt zaļo un digitālo izaicinājumu radītās iespējas mūsu dzīvē.

Partneri no trim Eiropas valstīm sadarbojās, lai izveidotu projektu “SEA4NEB”, kas pievēršas tēmai: Sociālā transformācija, izmantojot Jauno Eiropas “Bauhaus”. Sociālās ekonomikas pārstāvjiem tostarp sociālajiem uzņēmējiem var būt būtiska nozīme Jaunā “Bauhaus” iniciatīvā, jo tie šķiet piemēroti pamestu telpu reģenerācijai, izmantojot iekļaujošu, zaļu un vietējās kopienas attīstības pieeju. Sociālās ekonomikas pārstāvji jau ir pierādījušas savu elastību un spēju uzņemties izšķirošu lomu ekonomikas krīžu pārvarēšanā, jo īpaši tad, ja tās darbojas labvēlīgā ekosistēmā, ko nosaka atbalstošas valsts iestādes.

Projekta “SEA4NEB” mērķis ir izpētīt sociālās ekonomikas modeļus, lai sekmētu Jauno Eiropas “Bauhaus” un to, kā šie modeļi var veicināt telpisko un nozaru klasteru veidošanos, izmantojot ekoloģisku pieeju kultūras sadarbībai un teritoriālajai attīstībai ar vietējām iestādēm. Projekts pievēršas sociālās ekonomikas pārstāvjiem, kas darbojas darbojas pēc JEB kritērijiem – tās ir teritorijas, kuras tiek iedzīvinātas saskaņā ar JEB principiem, sociālajiem uzņēmējiem un vietējām iestādēm aktīvi iesaistoties vai ar to līdzdalību. Visa projekta metodoloģija ir balstīta uz spēcīgu partnerību vietējā līmenī starp vietējo pašvaldību un sociālās ekonomikas pārstāvjiem, savukārt DIESIS tīkls darbosies kā starpvalstu koordinators.

Plašāk par projektu te: Sociālāsekonomikas pārstāvju iesaiste ‘Jaunajā Eiropas “Bauhaus”’ projekta SEA4NEBietvaros